Hvem er vi

Harris Hansen Biler A/S

Fabriksvej 7 

3000 Helsingør

CVR 10036356

cw@harrishansenbiler.dk

og 

Suzuki Bilimport Danmark A/S

Unionsvej 16

4600 Køge

CVR 27296602

www.suzuki.dk

For kontakt: https://www.suzuki.dk/om/kontakt/kontakt-suzuki

 

Hvilke personlige data vi indsamler og hvorfor vi indsamler det

I dette afsnit kan du læse mere om, hvor vi indsamler persondate om dig, hvilke data det drejer sig om, og hvordan vi bruger dem.

På vores hjemmeside indsamler vi kun persondata, når du selv giver dem til os. Eksempelvis når du booker et service til din bil, booker en prøvetur, bestiller en brochure eller skriver til os igennem vores kontaktformular. Det vil typisk være navn, adresse, e-mail og telefonnummer samt i situationen af relevante oplysninger om din bil. 

Når du sender dine informationer til os, modtager vi dem i sikre kundedatabase-systemer til videre behandling. Herved giver du Harris Hansen Biler A/S og Suzuki Bilimport Danmark lov til at kontakte dig via disse informationer, eksempelvis med henblik på booking af prøvetur. 

Ved at benytte vores hjemmeside accepterer du dog, at vi indsamler data om dig via cookies. 

Harris Hansen Biler A/S hjemmesider anvender cookies. En cookie er en fil, som gemmes på din computer – således at hjemmesiden kan genkende computeren næse gang, den besøger vores hjemmeside. Cookies er små ufarlige tekstfiler, som ikke kan sprede computervirus eller på anden måde forvolde skade. Formålet med cookies er at hjælpe hjemmesiden med at identificere brugeren for dermed at give en mere effektiv brug af sitet og en for brugeren bedre oplevelse. Vores hjemmeside anvender cookies til følgende formål:

Session cookie.
En session cookie identificerer dig som bruger i løbet af den tid, du er på sitet. Denne cookie slettes efter et år.

Analytics cookie
En analytics cookie anvendes til at måle, hvilke sider og elementer der tilgås på vores hjemmeside. Vi bruger Google Analytics til at indsamle statistik, som anvendes til at forbedre sitet. Denne cookie slettes efter 2 år.

Annonce cookies.
Vi anvender annonce cookies (også kendt som :”pixel tags”) til at følge online adfærden hos den bruger, der besøger webstedet med det formål at optimere vores marketing kommunikation. Annonce cookies anvendes af tredjeparts teknologier, som vores eksempelvis kan anvende til at skræddersy annoncering, målrettet brugernes specifikke interesser. Via tredjepartsannonceringsnetværk, Google annonceringsfunktioner samt retargeting funktionerne i Google Adwords kn brugerne eksponeres for vores annoncering på andre websites. Disse cookies slettes efter 1 år. 

3. parts cookies.
Da vores hjemmeside integrerer med youtube.com, facebook.com og fonts.com, anvendes der 3. parts cookies herfra.
Cookie accept.
Når du har accepteret brugen af cookies (enten ved at klikke accepter, eller ved at klikke videre på sitet), gemmes en cookie med denne information. Dermed vil du ikke blive præsenteret for dette næste gang, du besøger sitet. Denne accept gemmes i et år. 

Hvordan slipper jeg helt for cookies?
Såfremt du ønsker at slette eller helt undgå cookies, finder du information og vejledning her:
http://minecookies.org/cookiehandtering/

TRACKING AF E-MAILS
Hvis du modtager elektronisk markedsføring fra os, tracker vi oplysningerne om aflevering og åbning m.v. af e-mails, herunder om der er klikket på links i meddelelsen. En del af disse oplysninger indsamler vi ved brug af tracking-mekanismer, der er indbygget i meddelelserne. Disse bruges til evt. opfølgning af mere målrettet tilbud/markedsføring og kun i umiddelbar forlængelse af denne aktuelle kampagne. 

Når du bliver kunde hos Harris Hansen Biler A/S

Ved prøvekørsel af en bil: 

Når du prøverkører en bil hos os, indhenter vi en række persondata om dig. 

– Dit fulde navn og CPR nummer
– Kørekort informationer
– Bopælsadresse
– Dit telefonnummer og/eller e-mail
– Og beder du os om at udarbejde tilbud på forsikring eller finansiering, kan vi have brug for oplysninger om skadeshistorik samt lønsedler og årsopgørelser mv. 

Ved køb eller leasing af en bil.

Når du køber eller leaser en bil hos os, indhenter vi en række persondata om dig. Herunder kan du se en liste over, hvilken information vi som minimum vil have brug for i forbindelse med køb af bil:

– Dit fulde navn og CPR nummer
– Kørekort informationer
– Bopælsadresse
– Din e-mail
– Og skal vi bistå med forsikring eller finansiering, kan vi have brug for oplysninger om skadeshistorik samt lønsedler og årsopgørelser mv. 

Ved værkstedsbesøg 

Når du benytter dig af vores værksted, indhenter vi, første gang du besøger os, følgende persondata, med mindre vi allerede har disse oplysninger ved køb af bil:
– Dit fulde navn
– Bopælsadresse
– Dit telefonnummer
– Din e-mail
– Din bils registreringsnummer
Evt. CVR nr. 

Hvad bruger vi dine persondata til, og hvem deler vi dem med?

Som kunde hos Harris Hansen Biler A/S deles dine persondata med Suzuki Bilimport Danmark A/S, som begge bruger dine persondata til at administrere kundeforholdet, håndtere garantiforpligtigelser, vedligeholdelse, og opdyrkning af kundeforholdet, løbende samhandel, markedsføring samt statistikformål.
Retsgrundlaget for behandling af personoplysninger er: 

– Ved behandling af personoplysninger i forbindelse med prøvetur af bil eller salg af vores produktportefølje, herunder bl.a. levering, kreditgivning og betaling, er retsgrundlaget for vores registrering af oplysningerne databeskyttelseslovens §6, stk. 1, jf databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b om behandling, som er nødvendige for at indgå kontrakt og for udførelsen af kontrakten.
– Når vi registrer oplysninger, som er krævet efter bogføringsloven eller som led i indberetning, løbende samhandel, markedsføring samt statistikformål er databeskyttelseslovens §6, stk. 1, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 litra f om behandlinger, som er nødvendige for en legitim interesse, der ikke overstiges af hensynet til de registrerede. 

Harris Hansen Biler A/S og Suzuki Bilimport Danmark A/S hverken sælger, overdrager eller videregiver dine persondata til tredjepart, uden at det er en nødvendig vidergivelse for at udføre en aftalt gerning fx i forbindelse med indregistering, forsikring eller finansiering af din bil. 
Suzuki Motor Corporation registrer stelnumre i forbindelse med produktion af Suzuki biler samt bilens indregistrering i Danmark. Vi videregiver ikke persondata til Suzuki Motor Corporation om ejerforholdet af bilen. Hvor vi er forpligtet af EU-Kommissionen, registrer Suzuki Motor Corporation dog visse diagnostiske oplysninger vedrørende CO2-emissioner, udlæst fra bilerns computer af vores forhandlere eller serviceværksteder. Se Suzuki Motor Corporations globale privacy policy her: https://www.globalsuzuki.com/cookies/index.html

Hvor længe opbevarer vi dine data?

Harris Hansen Biler A/S og Suzuki Bilimport Danmark A/S overholder altid gældende dansk lovgivning om lagringsperioder for persondata fx jævnfør bogføringsloven, Skat og hvidvaskningsloven.
Når dine persondata ikke længere er nødvendige, sletter vi dem eller de anonymiseres, således at vi kun behandler ikke personhenførbare data om bilen og demografi og analyseinformation.

Hvem er vores samarbejdspartnere

Harris Hansen Biler A/S og Suzuki Bilimport Danmark A/S formidler igennem forskellige samarbejdspartnere forskellige produkter i forbindelse med bilsalg, værkstedsydelser og tilbehør. Vores samarbejdspartnere er:
If skadesforsikring
eBilfinans (Nordea Finans Danmark A/S)
Nordea Fleet

Dine rettigheder
Ret til at se data (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de data, som vi behandler om dig samt oplysninger om den eller de behandlinger, vi foretager. 

Ret til berigtigelse (rettelse)
Hvis du mener, at de persondata, vi behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du skal henvende dig til os og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes. Vi skal i alle tilfælde tage stilling til, om vi mener, din anmodning er berettiget. Når du henvender dig med en anmodning, om at få rettet persondata, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt og gennemfører i så fald ændringer/ajourføring så hurtigt som muligt.

Ret til sletning
Vi sletter generelt persondata, når de ikke længere er nødvendige. I særlige tilfælde har du ret til at få specifikke oplysninger om dig slettet, inden tidspunktet for cores almindelige generelle sletning indtræffer. Hvis du mener, at dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retslige forpligtelser. 

Ret til begrænsning af behandling
Hvis du bestrider oplysninger, som vi har registreret eller på anden vis behandler, kan du anmode os om at begrænse behandlingen af oplysningerne, indtil vi har haft mulighed for at fastslå, om oplysningerne er korrekte. Du kan også anmode om begrænsning i stedet for sletning, hvis du mener vores behandling af oplysningerne er ulovlige, eller hvis du mener, vi ikke længere har brug for oplysningerne, eller hvis du mener, dine legitime interesser går forud for den dataansvarliges legitime interesser. Hvis du får medhold i, at vores behandling skal begrænses, må vi fremover kun behandle oplysningerne med dit samtykke eller med henblik på, at retskrav kan fastlægges, gøres glædende eller forsvares . eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser. 

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet) 
Du har ret til at modtage persondata, du har stillet til rådighed for os, og dem vi har indhentet om dig hos andre aktører. Hvis vi behandler data om dig som led i en kontrakt, hvor du er part, kan du også få tilsendt dine data. Du har også ret til at overføre disse persondata til en anden tjenesteudbyder. Du kan også bede os om at få oplysningerne sendt direkte fra den dataansvarlige til en anden myndighed eller virksomhed. Hvis du ønsker at bruge din ret til dataportabilitet, vil du modtage dine persondata fra os i et almindeligt og anvendt maskinlæsbart format. 

Ret til indsigelse
Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af oplysninger om dig. Du kan bruge kontaktoplysningerne i top eller bund af denne privatpolitik til at sende en indsigelse. Hvis din indsigelse er berettiget, sørger vi for at ophøre med behandlingen af oplysningerne. 

Ret til at få information om nye formål
Hvis vi ønsker at bruge oplysninger om dig til et andet formål end de formål, som vi tidligere har oplyst over for dig, fx i denne privatpolitik, har du ret til at få information herom, inden vi viderebehandler oplysningerne til det andet formål. 

Ret til at trække dit samtykke til elektronisk markedsføring tilbage
Hvis vores behandling af dine oplysninger kun sker på grundlag af dit samtykke til elektronisk markedsføring, kan du til enhver tid trække samtykket tilbage. Hvis du tilbagekalder samtykket, må vi fremover ikke længere behandle dine oplysninger med henblik på elektronisk markedsføring. Tilbagekaldelse af samtykke påvirker ikke lovligheden af den behandling, der er baseret på samtykke inden tilbagekaldelsen. Hvis vi har et andet lovligt grundlag for behandling end samtykke med et selvstændigt formål – eksempelvis opbevaring af oplysninger og hensyn til overholdelse af reglerne om bogføring – vil denne behandling fortsat kunne finde sted. 

Dine klagemuligheder
Fortæl os, hvis vi har klokket i det. 

Sam dataansvarlige virksomheder ligger databeskyttelse os meget på snde. Vi værner om de personoplysninger, som vi håndterer, og vi sikrer os, at vi lever op til databeskyttelseslovgivningen. Skulle vi alligevel have lavet en fejl, eller du mener at vi har fejlbehandlet dine data eller lign., er du meget velkommen til at kontakte os, så vi kan rette op på det. Du kan kontakte os her 

49224422 

Via Suzuki Bilimport A/S: http://www.suzuki.dk/om/kontakt/kontakt-suzuki 

Hvis du ikke er tilfreds med vores svar, har du mulighed for at klage til Datatilsynet. Det gælder generelt, at hvis du er utilfreds med den måde, dine personlige oplysninger er blevet behandlet på, kan du klage til Datatilsynet, som derefter undersøger sagen og træffer en afgørelse. 

Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk